Λιποσυλλέκτες

Αν μη τι άλλο, αξίζει ένα μπράβο στον Δήμο Αργοστολίου που με επίσημη ανακοίνωσή του θέτει προ των ευθυνών τους τις υπόχρεες επιχειρήσεις στο θέμα της εγκατάστασης Λιποσυλλεκτών!

Οι λιποσυλλέκτες για την πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν χαμηλό κόστος, είναι εύκολοι στην τοποθέτηση και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, και ο λόγος που καθίστανται νομοθετική απαίτηση είναι τόσο η προστασία του αποχετευτικού δικτύου όσο και η εν γένει προστασία του περιβάλλοντος.

Εφόσον πλέον, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις ανακυκλώνουν τα χρησιμοποιημένα έλαιά τους, (υποχρεωτικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων καταγράφεται ο συλλέκτης αυτών!!) με την τοποθέτηση των λιποσυλλεκτών θα έχουμε πλήρη και ορθή διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων.

Τέλος, για να επιτευχθεί στο σύνολο των συγκεκριμένων αποβλήτων η κατάλληλη περιβαλλοντική διαχείριση, εμείς ως πολίτες οφείλουμε, προστατεύοντας τον τόπο μας και τις υποδομές του, να ανακυκλώνουμε τα Οικιακά Τηγανέλαια εύκολα και απλά με το να τα συλλέγουμε σε μπουκάλια και να τα παραδίδουμε είτε σε κάποιο εστιατόριο της γειτονιάς μας είτε σε κάποιο σχολείο που διαθέτει τους απαιτούμενους κάδους είτε σε δημοτικά σημεία που θα τοποθετηθούν κάδοι συλλογής χρησιμοποιημένων τηγανελαίων.

Η συλλογική ευθύνη της κοινωνίας, ξεκινά από την ατομική.

* Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.