Μέτρα ΤΩΡΑ για την πυρασφάλεια και τη δασοπροστασία του Νομού!

H ΕΓ του ΝΤ Κεφαλονιάς – Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ καταδικάζει την πολιτική που εφαρμόζεται στην πυρασφάλεια και τη δασοπροστασία, διαχρονικά, από τις κυβερνήσεις. Σταθερά ενισχύεται η δράση των επιχειρηματικών συμφερόντων στα δάση και τους δρυμούς και μειώνονται οι δαπάνες για την πυρασφάλεια, με παράλληλη μεταφορά αρμοδιοτήτων πυρασφάλειας σε δήμους και ιδιώτες. 

Στο Πυροσβεστικό Σώμα σωρευτικά από το 2010 μέχρι και σήμερα οι δαπάνες περιορίστηκαν κατά 1.153.894.800 ευρώ! Στη Δασική Υπηρεσία, από το 1998 και μετά, που έγινε ο αντιεπιστημονικός και καταστροφικός διαχωρισμός πρόληψης – καταστολής, περιορίστηκαν τραγικά οι προληπτικές παρεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα. Η τοπική διοίκηση, που με ευθύνη των δυνάμεων που κυριαρχούν «διεκδίκησε» την αποκέντρωση και στον τομέα αυτό, βρίσκεται με περιορισμένους πόρους, χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο και χωρίς τα αναγκαία μέσα.

Ο νέος (αντι)περιβαλλοντικός νόμος θα επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση… Είναι εξόφθαλμη η ανεπάρκεια, ενώ έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Ελάχιστες ζώνες, απουσία των αναγκαίων δεξαμενών και κρουνών υδροληψίας, απουσία επικαιροποιημένων σχεδίων κοκ. Απάντηση σε αυτά τα προβλήματα, στις ελλείψεις σε μέσα και μόνιμο προσωπικό, δε μπορεί να είναι η μίσθωση των ιδιωτών, οι εποχικοί εργαζόμενοι, η λογική «κόστους – οφέλους» που ζήσαμε σε όλη τη «μεγαλοπρέπειά» της στο Μάτι…

Διεκδικούμε:

1. Να στηριχθεί, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του κράτους, το Πυροσβεστικό Σώμα και η Δασική Υπηρεσία και να εξασφαλιστούν το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, τα μέσα κι η χρηματοδότηση. Καμία εμπλοκή των ιδιωτών και της Τοπικής Διοίκησης. Να ενισχυθούν οικονομικά και οι εθελοντικές ομάδες.

2. Να παρθούν όλα τα μέτρα για την προστασία του εθνικού δρυμού του Αίνου.

3. Να κατασκευαστούν νέοι αντιπυρικοί και αγροτικοί δρόμοι, με το κατάλληλο δίκτυο νερού.

4.  Να λειτουργήσει κεντρικά στο Νομό Κεφαλονιάς Λιμενικός Πυροσβεστικός Σταθμός, που μέχρι σήμερα δεν έχει προβλεφθεί.

5. Να γίνει ριζική αλλαγή και εκσυγχρονισμός του αντιπυρικού σχεδιασμού και της πυροπροστασίας στο σύνολο του Νομού.

6. Να σταθμεύουν μόνιμα στο νομό μας και χωρίς κανένα εμπόδιο από την «Fraport» όλων των ειδών τα πτητικά μέσα (PZL, Canadair, ελικόπτερα κ.α.) και να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια για τις μόνιμες και καθημερινές περιπολίες τους.

7. Να συγκροτηθεί Ενιαίος Φορέας Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης, με έμφαση στην πρόληψη και την ανάπτυξη του δασικού μας πλούτου προς όφελος του λαού.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαντζουράτος

Η Γραμματέας

Σοφία Μισαηλίδου