Μέχρι 400 E αποζημίωση αν καθυστερεί η πτήση

Σε απόφαση του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρει ότι σε περιπτώσεις καθυστερήσεων αεροπορικών πτήσεων τριών ή περισσοτέρων ωρών, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση 250 Ευρώ για τις πτήσεις έως και 1.500 χιλιόμετρα και 400 Ευρώ για πτήσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ δύο κρατών-μέλων της Ε.Ε.