Μήπως η Κεφαλονιά …«κείται μακράν»;

⦿ Ο Κυριάκος ξαναπάει στη Ζάκυνθο για δεύτερη φορά από την εκλογή του.

⦿ Εδώ στην Κεφαλονιά γιατί δεν έρχεται, κυρία Γιάννα μας;

⦿ Μήπως το νησί μας …«κείται μακράν»;

Ιβάν