Μία, εκ των πολλών, ισοπεδωτική διάταξη νόμου

Ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο Ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του», εις το άρθρο 3 του οποίου προβλέπεται ότι: «Σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του παρόντος και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων. Η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης».

Αυτοί όμως που νομοθέτησαν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν εσκέφθησαν ότι ανάγκη να χρησιμοποιήσει τα μέσα εκτέλεσης έχει και ο/η δικαιούχος διατροφής;

Δεν εσκέφθησαν ότι ούτε τον καταπατητή της περιουσίας του δεν δύναται ούτω τις να εκδιώξει εις τας άνω περιοχάς;

Ούτε καν επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση εις τας άνω περιπτώσεις δεν επιτρέπεται να γίνει, αφού εξ ορισμού αποτελεί πράξη εκτέλεσης.

Και είναι μερικά μόνο παραδείγματα που έρχονται στο νού μου.

Η δε ενδεικτική απαρίθμηση των απαγορεύσεων που προβαίνει η διάταξη καθιστά αυτή πλέον ομιχλώδη.

Αν ήθελαν να παράσχουν ουσιαστική και αξιόπιστη προστασία στους πληγέντες θα μπορούσε ο Νομοθέτης λ.χ. να εξαιρέσει τους πλειστηριασμούς, ή να θέσει κριτήρια λχ εισοδηματικά, ή τη συνδρομή του γεγονότος ότι τω όντι επλήγη από την κακοκαιρία ο οφειλέτης.

Δεν επιτρέπεται στο Νομοθέτη δια εν περίπου έτος να αφήνει χωρίς προστασία, με μια γενικόλογη διατύπωση, ανθρώπους που έχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ανάγκη εννόμου προστασίας. Και σαφώς δεν εννοώ τις Τράπεζες …δια το οποίο θα επανέλθω αργότερα…

Πρόκειται λοιπόν για μια απαράδεκτα ισοπεδωτική ρύθμιση. 

Σαφώς απαιτείται η άμεση αναθεώρηση της διάταξης.

* Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω