Μαρμαροτεχνική Ο.Ε. αντί Καθαριότητας ΕΠΕ

Στην Εταιρεία «Μαρμαροτεχνική Βαγγελάτος Π.-Αντωνάτος Αλ. Ο.Ε.», με έδρα το Ρουπάκι Σάμης, ανατέθηκαν με απ’ ευθείας ανάθεση οι εργασίες καθαριότητας των λιμανιών και λιμενικών εγκαταστάσεων σε Αργοστόλι, και Πεσσάδα από το Λιμενικό Ταμείο.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα αναλάβει την καθαριότητα στο Αργοστόλι της παραλιακής ζώνης από το S/M MyMarket (πρίν το Γήπεδο) μέχρι το Αλιευτικό Καταφύγιο στο Μαϊστράτο και τη Γέφυρα Δεβοσέτου και στη Πεσσάδα όλο το χώρο της χερσαίας ζώνης στο Λιμάνι.
Η σύμβαση μεταξύ Λιμενικού Ταμείου και «Μαρμαροτεχνικής» υπεγράφη την περασμένη Παρασκευή (14/7), έναντι αμοιβής 12.754,52 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και κρατήσεων) και θα έχει διάρκεια έως 30-4-2018.
Να σημειωθεί ότι μέχρι την προηγούμενη βδομάδα, τις αντίστοιχες εργασίες είχε αναλάβει με σύμβαση η «Καθαριότητα ΕΠΕ», η οποία παραιτηθήκε την προηγούμενη εβδομάδα με λύση της σύμβασης, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των υποχρεώσεών της.
Σύμφωνα με τη σύμβαση, η «Μαρμαροτεχνική» υποχρεούται στο Αργοστόλι (πρωϊ και απόγευμα) και στην Πεσσάδα (απόγευμα) καθημερινό καθαρισμό και αποκομμιδή απορριμάτων, πλύσιμο της Προβλήτας των Κρουαζιεροπλοίων (πριν από κάθε άφιξη), πότισμα και περιποίηση παρτεριών και πρασίνου τρεις φορές την εβδομάδα, ασπρίσματα και λοιπές εργασίες ευπρεπισμού και καθαριότητας, καθημερινή απομάκρυνση των απορριμμάτων εντός της θαλάσσης πλησίον των κρηπτιδωμάτων.