ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ορφανοτροφείου Κεφαλονιάς «Ο Σωτήρ», στην υπ΄ αρίθμον 8-20/7/2022 συνεδρίασή του αποφάσισε την διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού ταξί για την μεταφορά των παιδιών.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 26/7/2022 και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία του Ιδρύματος.    

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να καταθέσετε την προσφορά σας, απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2671022261 από Δευτέρα έως Παρασκευή  08:00 έως 14:00. 

Τυχόν επαναληπτική Δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη 2/8/2022  στις 19:30

ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΑ  ΑΝΕΥΛΑΒΗ – ΖΕΡΒΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ