Μεταστέγαση του αυτοτελούς τμήματος Πρόνοιας του Δήμου

Β. Κεκάτος

Το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας Δήμου Κεφαλονιάς θα μεταφερθεί σε νέο κτίριο. Η υπηρεσία θα παραμείνει κλειστή για το κοινό στις 20/21 και 22 Ιουνίου λόγω μετεγκατάστασης.

Η νέα διεύθυνση την υπηρεσίας από την Δευτέρα 25 Ιουνίου θα είναι Σουηδίας 11 (πλησίον Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς).

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας: 2671022506

O αντιδήμαρχος Πρόνοιας

Ε. ΚΕΚΑΤΟΣ