Με άδεια η συμμετοχή ενδιαφερομένων στις τοπικές εμποροπανηγύρεις Αγίας Ευφημίας και Μαρκόπουλου

O Δήμος Κεφαλονιάς στα πλαίσια των εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται:

Α) Από 9 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγίας Ευφημίας την 11η Ιουλίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφημίας και
Β) Από 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την 15η Αυγούστου στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου.
Καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως προσέλθουν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Δήμου Κεφαλλονιάς στην οδό 21η Μαΐου στο Αργοστόλι σύμφωνα με συνημμένο σχέδιο αίτησης που τηρεί η υπηρεσία.

Δικαιούχοι συμμετοχής:
α) Oι επαγγελματίες έμποροι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β) Oι κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
γ) Oι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου
δ) Oι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή βιοτεχνικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
ε) Λοιποί επαγγελματίες, έμποροι εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κ.λ.π.
στ) Επαγγελματίες δραστηριοποιούμενοι στο χώρο της εστίασης, για συγκεκριμένες θέσεις της εμποροπανήγυρης

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής
1. αίτηση σύμφωνα με συνημμένο σχέδιο
2. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
4. Έναρξη εργασιών από Δ.O.Υ. που να εμφανίζονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες του αιτούντος
5. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Κεφαλλονιάς

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται πέντε ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού.
Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες στα τηλ. 2671361018, 2671361019
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, να δημοσιευθεί στα τοπικά Μ.Μ.Ε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς. (www.kefallo-nia.gov.gr)

O πρόεδρος
Σπυρίδων Ματιάτος
Αντιδήμαρχος