Με 35 έδρες αντί 41 που έχει τώρα η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου μειώνονται, λόγω μείωσης του πληθυσμού, οι έδρες περιφερειακών συμβούλων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας.

Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων λειτουργεί μέχρι σήμερα και έως τις 31/12/2023, Περιφερειακό της Συμβούλιο με 41 έδρες οι οποίες έχουν μοιραστεί στα νησιά ανάλογα τον πληθυσμό τους και στις οποίες συμμετέχουν περιφερειακοί σύμβουλοι παρατάξεων ανάλογα την εκλογική τους δύναμη.

Με βάσει την απογραφή πληθυσμού στην ΠΙΝ ο συνολικός αριθμός των περιφερειακών συμβούλων μειώνεται από 41 σε 35.

Η Κεφαλονιά από 7 θα έχει 6 συμβούλους.

Η Ιθάκη παραμένει με τον ένα σύμβουλο

H Κέρκυρα από 20 συμβούλους θα έχει 17

Η Ζάκυνθος από 8 θα έχει 7 και

Η Λευκάδα από 5 θα έχει 4

Η μείωση αυτή επέρχεται λόγω της συνολικής μείωσης του μονίμου πληθυσμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων από 207.855 κατοίκους σε 204.532. Παρ’ ότι στην Κεφαλονιά ο πληθυσμός αυξήθηκε (από 35.801 σε 36.064) όπως και στην Ζάκυνθο, στο σύνολο της Περιφέρειας μειώθηκε και αυτό είχε σαν συνέπεια την μείωση των εδρών του Περιφερειακού Συμβουλίου.