ΜΗΔΕΝ!!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι, από τις πρώτες μας …«business» μαζί τους, υπήρξαν απίστευτα, απερίγραπτα αντιπαθείς, άκρως δηκτικοί, ιδιαζόντως περιφρονητικοί, πάντοτε πολύ περισσότερον του «αναγκαίου» έστω και του …«ενδεδειγμένου» σε ανάλογες περιπτώσεις, πλείστοι όσοι συν-ευρωπαίοι «φίλοι»-Δανειστές μας!

ΤΡΑΓΙΚΑ εξευτελιστική και για τους ιδίους, όσο και ανυπολόγιστα ζημιογόνος για εμάς, η απαράδεκτη, βαρέως όζουσα, θανατηφόρα λανθασμένη, αλαζονική, τόσον άκαμπτη, γενικότερη και απέναντί μας «στρατηγική» τους!

ΟΜΩΣ, ο πανδαμάτωρ χρόνος και η σκληρή πραγματικότητά του, θα τους …κατεβάσει, τις παράλογα …..ανυψωθείσες …«μυτούλες» τους!

Ο ΣΚΛΗΡΟΤΑΤΟΣ απολογισμός των …«συνεταιρικών» ενεργειών τους, αποκλείεται να αποφευχθεί! Είναι θέμα χρόνου! Απλά, το αγνοούν!

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ, η τελική «ωφέλεια» όλων αυτών, η «κάτω-κάτω γραμμή» στον της Πολιτικής αλλά και γενικότερα στον της ζωής των υπευθύνων της οδύνης μας (των «δικών» μας, ως Πρωταιτίων, πάντοτε μην εξαιρουμένων) αναπόφευκτον, τελικόν υπολογισμό…

ΜΗΔΕΝ θα είναι! 8 Μ Η Δ Ε Ν!!