Μια νέα εποχή έργων στην ΠΙΝ

Ρ. Κράτσα

Παρόλα τα προβλήματα που παραλάβαμε όπως η υποστελέχωση των διευθύνσεων η οποία αγγίζει τα όρια της βασικής λειτουργίας τους καθώς και η παντελής έλλειψη τεχνικού εξοπλισμού, οι διευθύνσεις Τεχνικών Έργων και Υποδομών κατέβαλαν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια αποδίδοντας ένα ιστορικό υψηλό των τελευταίων χρόνων σε επιβλέψεις έργων, προτάσεις νέων έργων, και σε ωρίμανσης μελετών” δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Τεχνικών Έργων Μανώλης Ορφανουδάκης.

Μέχρι σήμερα η νέα Περιφερειακή αρχή στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων παρ΄ όλες τις ιδιαίτερες δυσκολίες των συνθηκών της πανδημίας, κατάφερε να δημοπρατήσει 24 εκ ευρώ για βασικές υποδομές. Οι πόροι αυτοί προέρχονται από τους Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους (2 εκ), από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (18,5 εκ) και από το ΕΣΠΑ (3.5 εκ) ενω αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες:

Συγκοινωνιακά Έργα

13,4 εκ ευρώ

Αντιπλημμυρικά Έργα

2,9 εκ ευρώ

Λιμενικά Έργα

1,3 εκ ευρώ

Κτιριακά Έργα

4,5 εκ ευρώ

Έργα Αθλητισμού

0,4 εκ ευρώ

Μελέτες

1,7 εκ ευρώ

Παράλληλα με την ωρίμανση των μελετών η Περιφερειακή Αρχή έχει έγκριση για νέες χρηματοδοτήσεις, ύψους 30 εκ ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την κατασκευή νέων έργων υποδομής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και 5,2 εκ ευρώ για προπαρασκευαστικές μελέτες του Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 τα οποία κατανεμήθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες.

Τα βασικά Έργα που ωρίμασαν ή/και δημοπρατήθηκαν εντός του 2020

και θα δώσουν το στίγμα το νέο έτος 2021 είναι τα κάτωθι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 • Έργα Οδοποιίας ύψους

 • Οδικός Άξονας Νότου τμήμα από Βρυώνη έως Μοραΐτικα

 • Αντικατάσταση Φωτεινών Σηματοδοτών Π.Ε. Κέρκυρας

 • Αναστήλωση και Αποκατάσταση της Villa Rossa

 • Τουριστικό Καταφύγιο στην Σπηλιά (Καφέ Γυαλί)

 • Παράκαμψη Τρία Γεφύρια – Βρυώνη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

 • Ανάπλαση Γύρας και Αντιδιαβρωτικά Έργα του Αγ. Ιωάννη

 • Τουριστικό Καταφύγιο Νυδρίου

 • Αναστήλωση Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

 • Οδικό τμήμα Αργοστόλι – Πόρος

 • Αγωγός Αγίας Ευφυμίας

 • Άλσος Λαυράγκα

 • Οδυσσειακό Κέντρο στην Ιθάκη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 • Κατασκευή Λιμένα Βολιμων

 • Ολοκλήρωση Μελέτης Ξύγκια – Αλυκές

 • Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων 7εκ

 • Αντιπλημμυρικά Έργα