Μουσείο Δαυγάτων και Θαλασσόμυλος σήμερα (5 μ.μ.) στο Δ. Συμβούλιο Αργοστολίου

Η επαναλειτουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η χρήση του Θαλασσόμυλου, θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου το οποίο συνεδριάζει σήμερα και ώρα 5 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου).

Εισηγητής θα είναι ο τ. δήμαρχος Μάκης Φόρτες (Σ.Σ.: Η εισήγηση δημοσιεύθηκε στο χθεσινό φύλλο του «Η»). Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Έγκριση Κανονισμού για την παραχώρηση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αργοστολίου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

2) Έγκριση Κανονισμού Δημοτικής Αγοράς Αργοστολίου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

3) Καθορισμός των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικ. Έτους 2020 (παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν 1828/1989). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

4) Καθορισμός συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) οικ. Έτους 2020 (άρθρο 24 παρ. 2 του Ν 2130/ 1993).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

5) Καθορισμός τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων οικ. Έτους 2020 (άρθρο 3 του Ν 1080/ 1980).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής )

6) Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούνταν οικ. Έτους 2020 (άρθρο 6 του Ν 1080/ 1980 και άρθρο 27 παρ. 10 του Ν 2130/ 1993).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

7) Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων οικ. Έτους 2020 (άρθρο 20 του Ν 2539/1997).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

8) Καθορισμός τελών – δικαιωμάτων και παροχή υπηρεσιών κοιμητηρίων οικ. Έτους 2020 (άρθρο 4Α του Ν 582/1968 και το άρθρο 3 Ν 547/197).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

9) Καθορισμός τέλους για την τέλεση πολιτικών γάμων (Ν 1250/1982 –Π.Δ 391/1982). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

10) Καθορισμός – επικαιροποίηση συντελεστών Δημοτικού Φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

11) Καθορισμός Τελών Διέλευσης – Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης παρόχων (παρ. 2 άρθρο 28 Ν. 4070/12.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

12) Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2019 Δήμου Αργοστολίου (1-09-2019 έως 31-12-2019).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

13) Παραλαβή μελέτης με τίτλο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών Αγίας Πελαγίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος

14) Επαναλειτουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης και χρήση κτιριακού συγκροτήματος Θαλασσόμυλου

Εισηγητής: Γεράσιμος Φόρτες επικεφαλής παράταξης «για την επόμενη μέρα».

15) Πρόταση για την εξέταση, στείρωση, εμβολιασμό, και ηλεκτρονική σήμανση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Αργοστολίου.

Εισηγητής : Αλέξανδρος Παντελειός επικεφαλής της παράταξης «Κεφαλονιά Νησί για όλους»

16) Περί αύξησης των Εισιτηρίων στις Ακτοπλοϊκές Γραμμές .

Εισηγητής: Ι Κουρούκλης επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

Το κτίριο του Θαλασσόμυλου
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στα Δαυγάτα