Μπας και είμαστε ευτυχισμένοι και …δεν το ξέρουμε;

➔ Βρε …κακό που μας βρήκε! Ο πρωθυπουργός βλέπει παντού …γελαστά πρόσωπα, ο Πετρόπουλος λέει ότι …οι επαγγελματίες του λένε ότι θέλουν να πληρώνουν παραπάνω εισφορές και ο Μπαλάφος λέει και ξαναλέει ότι τον σταμάτησε ένα μηχανάκι και του είπε …«είστε οι ευεργέτες του λαού»!