Μπράβο στον Λιμενάρχη μας Θανάση Σιούτη!

Ο λιμενάρχης Κεφαλονιάς Αθανάσιος Σιούτης

⦿ Μπράβο στο Λιμενάρχη Θανάση Σιούτη. Κατάφερε, με συνδρομή του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου, να ανασυγκροτήσει την Υγειονομική Επιτροπή των Ναυτικών μας.

⦿ Ετσι, οι υπόχρεοι ναυτικοί μας, δεν θα χρειάζεται να μεταβαίνουν εκτός «ΝΑΥΤΟΜΑΝΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», με ό,τι κόστος μετακίνησης συνεπάγεται αυτό για τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Ιβάν