Μόνον ο Γνήσιος από τους αιρετούς δικαιούται να οδηγεί υπηρεσιακό αυτοκίνητο

Μόνο ο δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης έχει δικαίωμα ως αιρετός να οδηγεί το αυτοκίνητο του Δήμου Κεφαλονιάς με αρ. ΚΗΙ 8902 και αυτό μόνο για υπηρεσιακούς λόγους και μέχρι 4/11/ 2018 που λήγει η ημερομηνία του διπλώματος οδήγησης που κατέχει.

Αυτό ορίζει απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νίκου Παπαθεοδώρου, που ορίζει και τους υπαλλήλους του Δήμου που μπορούν να οδηγούν υπηρεσιακά αυτοκίνητα για υπηρεσιακούς μόνο λόγους.

Οι υπάλληλοι αυτοί είναι:

  1. Παυλάτος Γεώργιος (ΥΕ Κλητήρων – Εως 15/1 /2020).
  2. Μανωλάτος Χαράλαμπος (ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών – Εως 15/1/2020).
  3. Παναγιωτάκος Ευάγγελος (ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών – Εως 15/1/2020).
  4. Δημητράτος Διονύσιος (ΔΕ Τεχνιτών – Εως 15/1/ 2020).
  5. Καραβιώτης Παναγής (ΥΕ Εργατών – Εως 15/1/ 2020).
  6. Πετράτος Ανδρέας (ΥΕ Εργατών – Εως 15/1/ 2020).

Ο δήμαρχος και οι υπάλληλοι πρέπει να επιδεικνύουν την επιβαλλόμενη επιμέλεια για τα οχήματα και θα είναι υπεύθυνοι για κάθε υπαίτια βλάβη ή φθορά τους.

Δεν εγκρίθηκε η κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης:

  • του με αριθ. κυκλοφορίας υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΥ 8949 από τον κ. Μινέτο Αντώνιο διότι η άδεια οδήγησής του έχει λήξει.