“Μύλος Πετρία” Βλάβη στα φανάρια

Kατόπιν βλάβης στους φωτεινούς σηματοδότες στον κόμβο «Μύλος Πετρία» στον Κούταβο, η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας έχει μεριμνήσει για την επισκευή τους σε ειδικό συνεργείο.

Ως εκ τούτου, και μέχρι να ολοκληρωθεί η επισκευή παρακαλούμε για την αυξημένη προσοχή των οδηγών στον συγκεκριμένο κόμβο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Σταύρος Π. Τραυλός