Νέα απάντηση Ρουχωτά στο Νίκο Ανουσάκη

B. Ρουχωτάς

Ο κύριος ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ κύριο ΑΝΟΥΣΑΚΗ.

Κατωτέρω παρατίθενται αποσπάσματα από την εισήγηση του κυρίου Ανουσάκη προς το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 βάσει της οποίας ελήφθηκε η απόφαση 300/2018 (ΑΔΑ Ω3ΨΟΟΡΓΟ-ΚΩ2).

«Σε κάθε περίπτωση η Δ.Ε.ΥΑ.Κ. κάνει αποκλειστική χρήση των αντλιοστασίων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Κεφαλονιάς, η ΔΕΥΑΚ υποχρεούται να καταβάλλει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τα μηχανικά αντλιοστάσια και εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Κεφαλονιάς».

«Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης η Δ.Ε.Υ. Α.Κ. εισπράττει το νόμιμο αντίτιμο από τους πολίτες – καταναλωτές της μέσω των λογαριασμών που εκδίδει. Στους λογαριασμούς αυτούς που είναι ανταποδοτικοί, ενσωματώνεται, όπως είναι αναμενόμενο και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών μεταξύ αυτών και το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Υ.Α.Κ., κόστος το οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας».

«Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. επωφελείται από τη λειτουργία των αντλιοστασίων και εγκαταστάσεων, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της,αλλά λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων και χρονοβόρων, πολυσύνθετων και πολυδάπανων διαδικασιών, δεν έχει μεταφέρει στο όνομά της τους λογαριασμούς ηλεκτροδότησης για τα αντλιοστάσια και εγκαταστάσεις ύδρευσης –αποχέτευσης που χρησιμοποιεί, αλλά το αντίστοιχο κόστος καταβάλλεται από τον Δήμο Κεφαλονιάς».

«Πραγματικός υπόχρεος εξόφλησης των λογαριασμών κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων και εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης, δεν είναι ο Δήμος αλλά η Δ.Ε.Υ .Α.Κ.».

Συμπερασματικα λοιπόν κατα τον κύριο Ανουσάκη.

Το κόστος λειτουργίας των αντλιοστασίων καταβλήθηκε από τον Δήμο (αν και δεν είναι ο πραγματικός υπόχρεος) κατά δήλωση του κ. Ανουσάκη.

Τα 4.335.000 εκατομμύρια ευρώ οφείλονται στον Δήμο σύμφωνα την ομολογία του κ Ανουσακη και την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Τα χρήματα αυτά εισπράχθηκαν απο την ΔΕΥΑΚ απο τους δημότες κατά ομολογία του ιδίου του κ. Ανουσάκη.

Τα χρήματα αυτά δεν κατέληξαν μέχρι σήμερα καθ ομολογία του για τον σκοπό για τον οποίον εισπραχθήκαν από τους πολίτες, δηλαδή για να πληρωθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων.

Αφού τα λεφτά των πολιτών δεν κατέληξαν στο σκοπό για τον οποίο πληρώθηκαν ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ;

Όμως ενώ ο κύριος Ανουσάκης καθυβρίζει τους πάντες και τα πάντα ξεχνάει να πει ότι τα έσοδα του Δήμου από τα οποία πληρώθηκε το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ πληρώθηκε από ίδια έσοδα του Δήμου δηλαδή από τους Δημότες.

ΑΡΑ, ΑΝ ΓΙΝΕΙ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ το κόστος ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων!

Μία απ’ ευθείας στην ΔΕΥΑ για να το αποδώσει στον Δήμο που όμως …δεν θα το πληρώσει και μία στο Δήμο …που το πλήρωσε μέσω των εσόδων του που προέρχονται από τους πολίτες!

Ας χαλαρώσει λοιπόν ο κ. Ανουσάκης, ας αφήσει στην άκρη τις ύβρεις και ας πει στους πολίτες πότε λέει την αλήθεια:

Στην εισήγηση του στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 ως ανωτέρω, ή στις σημερινές απαντήσεις υβρεολόγια..

Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2018

Βασίλης Γρ. Ρουχωτας