Νέα γενική γραμματέας Τουρισμού

Καθήκοντα γενικής γραμματέα Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού ανέλαβε η Γεωργία Καραστάθη. Η απόφαση για την ανάληψη των καθηκόντων δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Γεωργία Καραστάθη είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2003. Γεννήθηκε στη Λαμία και είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.