Νέα Διοίκηση στον Ηρακλή Πρόννων

Το Δ.Σ. του Ηρακλή Πρόννων που συνήλθε στις 21/07/2018 και σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού, προέβη σε αναδιάρθρωση του 9/μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Παραμερίτης Γεράσιμος.

Αντιπρόεδρος: Βλάχουλης Κώστας.

Γεν. Γραμματέας: Γκιάφης Γεώργιος.

Ταμίας: Μηλιαρέσης Νικόλαος.

Μέλη: Ρασσιάς Κώστας, Βαβάσης Γεράσιμος, Γαλιατσάτος Οδυσσέας, Πετράτος Ανδρέας, Μανέντης Κώστας.

Η θητεία του Συμβουλίου λήγει της 21/07/ 2020.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΗΣ

Ο Γεν. Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ