Νέα ειρηνοδίκης στη Σάμη

Με προεδρικό Διάταγμα της 29ης Μαρτίου 2019, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μιχάλη Καλογήρου, τοποθετείται στην κενή οργανική θέση του Ειρηνοδικείου Σάμης η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης Πετρούλα Διονυσοπούλου. Στην κ. Διονυσοπούλου ευχόμαστε καλή και επιτυχημένη θητεία.