Νέα εποχή με ευκαιρίες για τις γυναίκες

Ροδή Κράτσα

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 8 Μαρτίου είναι μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη ημέρα που τιμά τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο για τους αγώνες  υπέρ των δικαιωμάτων τους για την αναγνώριση του ρόλου τους, στην οικονομική και  κοινωνική ζωή.

Επίσης στέλνει το μήνυμα ότι παρ’ όλη την πρόοδο σε νομοθετικό και πρακτικό επίπεδο, οι γυναίκες είναι ακόμη τα συνήθη θύματα όλων των διακρίσεων και της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα δίνουν καθημερινό αγώνα για ν’ ανταποκριθούν στους πολλαπλούς ρόλους τους, οικογενειακούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς.

Καταγράφουν σε όλους τους τομείς υψηλές επιδόσεις και γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτό ότι η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή έχουν ανάγκη από την συμμετοχή περισσοτέρων γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα, την δημόσια ζωή και τα κοινωνικά κινήματα.

Απευθύνουμε μήνυμα σε ολόκληρη την κοινωνία για την αναγνώριση του ισότιμου ρόλου ανδρών και γυναικών, την ενεργοποίηση και  συνεργασία των δύο φύλων για την άρση των ανισοτήτων, προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πιστεύοντας στο πολύτιμο γυναικείο δυναμικό της,  αναπτύσσει μία ενεργητική στρατηγική ενδυνάμωσης των γυναικών για ν’ ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής, ν’ αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες και να βάλλουν και την δική τους σφραγίδα στην εξέλιξη του τόπου μας.

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

Περιφερειάρχης

Ιονίων Νήσων τ. Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου