Νέα …«κατορθώματα» στο Αλσος του Κουτάβου

ΝΕΑ …«κατορθώματα» είχαμε πάλι στο Αλσος του Κουτάβου. Σε μία από τις σιδερένιες γέφυρες κοντά στο νησάκι (φωτό 1) κάποιοι ανεγκέφαλοι ξήλωσαν την πινακίδα που απαγόρευε σε αυτοκίνητα να περνάνε και μαζί με τη βαριά βάση της την έριξαν στη θάλασσα (φωτό 2). Στο μεταξύ, η μία σανίδα απ’ το δάπεδο της σιδερένιας γέφυρας έχει σπάσει (φωτό 3) και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για πεζούς, αλλά και για τους κυκλοφορούντες με ποδήλατα ή μηχανάκια.