Νέα πρόσβαση σε τηλεοπτική κάλυψη

Ο Δήμος Αργοστολίου ανακοίνωσε νέα πρόσβαση μόνιμων κατοίκων περιοχών εκτός κάλυψης στα προγράμματα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης οικισμών του Δήμου Αργοστολίου:

Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: ΔΙΛΙΝΑΤΑ, ΔΡΑΠΑΝΟΣ, ΚΑΡΔΑΚΑΤΑ, ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΑ, ΦΑΡΣΑ, ΑΓΚΩΝΑΣ, ΘΗΝΑΙΑ, ΜΗΝΙΑ, ΝΥΦΙ, ΤΡΩΪΑΝΝΑΤΑ, ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ (ο οικισμός).

Δ.Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ: ΑΡΓΙΝΙΑ, ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΠΑΣΤΡΑ, ΦΑΝΙΕΣ, ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ , ΧΙΟΝΑΤΑ, ΚΑΤΩ ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΚΑΜΠΙΤΣΑΤΑ, ΤΖΑΝΑΤΑ.

Δ.Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ: ΑΦΡΑΤΟ, ΛΟΥΡΔΑΤΑ, ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ

Δ.Ε ΟΜΑΛΩΝ: ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ, ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΒΑΛΣΑΜΑΤΩΝ, ΕΠΑΝΩΧΩΡΙ, ΜΙΧΑΤΑ, ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.

Δικαιούχοι: οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης. Ως μόνιμος κάτοικος ΠΕΤΚ νοείται το φυσικό πρόσωπο που διατηρεί την κύρια και μόνιμη κατοικία του σε συγκεκριμένη περιοχή του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (Α’169), όπως ισχύει. Ως «κύρια και μόνιμη κατοικία» νοείται η δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας στο φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ. Η παροχή των υπηρεσιών του Έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ακίνητο που δηλώθηκε στην αίτηση.

Αιτήσεις συμμετοχής: Είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με χρήση κωδικών taxisnet μέσω govgr http:// white-areas.gov.gr/, είτε μέσω του ΚΕΠ που υπάγεται η Περιοχή Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης.

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται στα ΚΕΠ:

  1. Αστυνομική ταυτότητα και πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας.
  2. Α.Φ.Μ, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου

Tηλέφωνα ΚΕΠ Δήμου Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078

Ο Αντιδήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ