Νέες πινακίδες σήμανσης και νέοι κάδοι απορριμμάτων

Σε δύο πολύ σημαντικές προμήθειες προχώρησε ο Δήμος Ληξουρίου.

Συγκεκριμένα παρέλαβε τις προηγούμενες ημέρες 150 περίπου πινακίδες κατεύθυνσης και σήμανσης και 85 κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης.

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πινακίδων κατεύθυνσης ενώ ταυτόχρονα μοιράζονται οι 85 νέοι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε όλη την Παλική.

Οι πινακίδες ήταν ένα πάγιο αίτημα τόσο των τουριστικών φορέων όσο και όλων των πολιτών που θα διευκολύνει τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες στις μετακινήσεις τους και αξίζει να σημειωθεί η πρωτοτυπία τους όσον αφορά στο διαχωρισμό των προορισμών με βάση τα χρώματα.

Η προμήθεια των κάδων έρχεται να προστεθεί στην προσπάθεια που ξεκίνησε ο Δήμος μας τα δύο προηγούμενα έτη όπου επίσης προμηθεύτηκε 100 περίπου νέους κάδους με στόχο την τμηματική αντικατάσταση των παλαιών με νέους με στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών αλλά και το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Η προμήθεια και των δύο έγινε με χρηματοδότηση του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Ληξουρίου