Νέες πινακίδες στο δρόμο της Κρανιάς

Ο αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τραυλός ανακοίνωσε χθες τα ακόλουθα:

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου Κραναίας – Ελειού Πρόννων» και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κρανιάς Αργοστολίου, την Πέμπτη 21-5-2020 πρόκειται να τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης Κ.Ο.Κ. για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, στον πρώτο κυκλικό κόμβο του παραπάνω οδικού τμήματος θα τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-1 «Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας», προκειμένου προτεραιότητα να έχουν τα κινούμενα εντός του κυκλικού κόμβου οχήματα., ενώ στους υπόλοιπους κόμβους η προτεραιότητα θα μείνει ως έχει και θα τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-3 «Οδός προτεραιότητας» στα κύρια ρεύματα.

Επιπλέον, στα πλαίσια των γενικότερων παρεμβάσεων αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας στο δρόμο της Κρανιάς, θα τοποθετηθεί και κατάλληλη σήμανση που θα υποδεικνύει τον υφιστάμενο παράδρομο (παράπλευρο χωματόδρομο) ως μονόδρομο με κατεύθυνση Κοκύλια – Αργοστόλι, σύμφωνα δηλαδή με την κατεύθυνση του βασικού ρεύματος κυκλοφορίας.

Ο αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Κεφαλονιάς 

και Ιθάκης

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΡΑΥΛΟΣ