Νέος παιδίατρος στην Ιθάκη

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ στην Ιθάκη. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Γ 4/11.01. 2018 ο διορισμός του παιδιάτρου Σωτήρη Μαντελη σε θέση Επιμελητή Β’ στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης ο οποίος θα αναλάβει άμεσα υπηρεσία.