Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο Αλιέων

Στις Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 διεξήχθησαν εκλογές από τις οποίες προέκυψε νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» και συγκεκριμένα:

Σολωμός Ανδρέας-Πρόεδρος, Ζαμπαύτης Γεράσιμος-Α/Πρόεδρος, Δελακάς Ζήσιμος-Γεν. Γραμματέας, Γερολυμάτος Γεράσιμος-Ταμίας, Σιμάτος Κωνσταντίνος-Μέλος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

ο πρόεδρος

Ανδρέας Σολωμός