Ναι στο «σπάσιμο» των Δήμων Κέρκυρας και Κεφαλονιάς, λέει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Περ. Συμβουλίου κ. Χρ. Μωραϊτης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο , κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης του στην Κεφαλονιά, έκρινε με θετικό τρόπο την προοπτική της επαναχάραξης των ορίων στους Δήμους Κέρκυρας και Κεφαλονιάς, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Π.Σ.

Παράλληλα τονίστηκε ότι η συζήτηση αυτή που θα δώσει περισσότερα στοιχεία, πρέπει να γίνει σε επίπεδο κάθε τοπικής κοινωνίας με πρωτοβουλία των τοπικών δημοτικών αρχών.

Από την πλευρά του το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να δώσει έγκαιρα τη δική του άποψη για τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η αναδιάταξη των Δήμων και ταυτόχρονα τα μέτρα που σκέφτεται να πάρει προκειμένου να στηριχθούν οι νέοι δήμοι σε εύρος πενταετίας.

Τέλος επισημάνθηκε ότι ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος και όλα πρέπει να γίνουν στοχευμένα και γρήγορα.

Επίσης θετικά ,αλλά με πέντε (5) προϋποθέσεις, γνωμοδότησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την επένδυση, κατασκευή & λειτουργία πολυτελούς τουριστικής μονάδας VIP EXCLUSIVE CLUB στη νήσο Σκορπιό.

Οι πέντε (5) προϋποθέσεις που τέθηκαν είναι οι εξής:

❶ Προστασία των χαρακτηριστικών Natura και στο χερσαίο τμήμα και στο θαλάσσιο και συγκεκριμένα απαρέγκλιτη εφαρμογή των όρων και περιορισμών που προβλέπονται στην από 02.11.17 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας

❷ Προτεινόμενος συντελεστής δόμησης 0,03, όπως προβλέπεται στην πρόταση ΣΧΟΟΑΠ δήμου Μεγανησίου, υπολογιζόμενος επί των μη δασικών εκτάσεων.

❸ Κατάργηση κάθε απόφασης που εμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή και ειδικά κατάργηση της απόφασης 2132-18/3967/15(08.09.15) του Λιμεναρχείου Λευκάδας.

❹ Εξασφάλιση της ελεύθερης και ακώλυτης πρόσβασης στις ακτές του νησιού που αποτελούν δημόσια και κοινόχρηστη περιουσία. Ρητή αναφορά για το συγκεκριμένο στις όλες εγκρίσεις που θα συνοδεύσουν το έργο.

❺ Έκφραση γνώμης του Φορέα Διαχείρισης Εκβολών Αχελώου και Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου για το σύνολο της παρέμβασης και γνωμοδότηση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για την προστασία των πουλιών.

Η θετική εισήγηση του περιφερειακού Συμβουλίου έγινε με γνώμονα:

α) Τη θετική απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΠΙΝ στη Λευκάδα, αριθ. αποφάσεως 94051/ 14525/2-01-2017) για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ειδικού Σχεδιασμού Στρατηγικών επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι και οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

β) Τις αρχές της Περιφερειακής Αρχής για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την προστασία και σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων και του συνόλου των πολιτών

γ) Την προϋπόθεση της διατήρησης της βιοποικιλότητας λόγω του χαρακτηρισμού της περιοχής ως Natura 2000

δ) Την κατάταξη του Σκορπιού στην κατηγορία των «μικρών νησιών με προβλήματα ανάπτυξης» και χωρική ενότητα με ήπια ανάπτυξη και ειδικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

ε) Την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας ιδιαίτερα της νομοθεσίας για την απασχόληση αλλοδαπών