Να απομακρυνθούν οι κεραίες της Cosmote από το κτίριο του ΟΤΕ, λέει το Πρωτοδικείο

Το Πρωτοδικείο Κεφαλονιάς δέχθηκε το αίτημα των Συλλόγων Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου, του Συλλόγου Γονέων του Β’ Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου, του Συλλόγου του Γ’ Γυμνασίου Αργοστολίου και κατοίκων της πόλης και απαγόρευσε προσωρινά με ασφαλιστικά μέτρα την λειτουργία της κεραίας της Cosmote πάνω από το κτίριο του ΟΤΕ.

Εφ’όσον η εταιρεία της κινητής τηλεφωνίας δεν συμμορφωθεί και δεν προβεί σε απομάκρυνση των κεραιών θα της επιβάλλεται πρόστιμο 5.900 ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης.

Ειδικότερα το Δικαστήριο:

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ προσωρινά την εταιρεία εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επίδοση της απόφασης, να απομακρύνει τις κεραίες και τα βοηθητικά εξαρτήματα αυτής από τον παραπάνω χώρο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ προσωρινά στην εταιρεία την τοποθέτηση οποιασδήποτε άλλης κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε περιοχή που να απέχει λιγότερο από 300 µέτρα από τα όρια της πόλεως Αργοστολίου.

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος της εταιρείας χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων εννιακοσίων (5900,00) ευρώ για κάθε παράβαση των διατάξεων της απόφασης.

EΠIBAΛΛEI τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων και των προσθέτως παρεµβαινόντων σε βάρος της εταιρείας το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00) ευρώ.