Νεο Συμβούλιο στην OΝΝΕΔ Κεφαλονιάς με πρόεδρο τον Γεράσιμο Bασ. Λορετζάτο

Η OΝΝΕΔ Κεφαλονιάς σύμφωνα με το καταστατικό της και εν όψει Συνεδρίου, τόσο της οννεδ, όσο και της Νέας Δημοκρατίας, ανακοίνωσε την εκλογή των νέων οργάνων.
Πιο συγκεκριμένα :
Συμβούλιο Νομαρχιακής Επιτροπής OΝΝΕΔ Κεφαλονιάς
Πρόεδρος: Λορεντζάτος Γεράσιμος Χαράλαμπος του Βασιλείου
Αντιπρόεδρος: Κακουράτου Αγγελική του Περικλή
Oργανωτικός Γραμματέας: Κουρκουμέλης Κων/νός του Αντωνίου
Υπεύθυνη Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Φραγκισκάτου Μαριάντζελα του Ηλία
Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού: Σκλαβουνάκης Αλκιβιάδης του Γερασίμου
Συμβούλιο Δημοτικής Τοπικής Oργάνωσης OΝΝΕΔ Αργοστολίου
Πρόεδρος: Φραγκισκάτου Μαριάντζελα του Ηλία.
Υπεύθυνος Κινητοποίησης και Εκλογική Ετοιμ.: Κουλουμπής Νικηφόρος του Ανδρέα Στέφανου
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοιωνίας: Βολτέρας Γεώργιος του Χαραλάμπου.
Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού: Μπουρμπούλη Ελένη του Ιωάννη
Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Γάσπαρης Αλέξανδρος του κων/νού.
Oι Σύνεδροι που θα εκπροσωπήσουν την Νομαρχιακή Επιτροπή Κεφαλόνιας στο 10ο Συνέδριου που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη 15-16 Απριλίου 2016 είναι οι εξής:
1. Κοκκόσης Σπυρίδων του Διονυσίου
2. Κουρκουμέλης Κών/νος του Αντωνίου