Νικόλας Φαραντούρης: Όχι στην περαιτέρω αποψίλωση της Κεφαλονιάς

Ν. Φαραντούρης

Ενημερώθηκα ότι λόγω κορεσμού στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, η Fraport η ζήτησε την παραχώρηση «χρονοθυρίδων προσγείωσης/απογείωσης» (slots) από το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με το αεροπορικό δίκαιο, τα slots είναι εγκρίσεις πραγματοποίησης πτήσεων σε ένα αεροδρόμιο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και περίοδο. Κατανέμουν τις πτήσεις με βάση τη διαθέσιμη δυναμικότητα του κάθε αεροδρομίου, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα συνωστισμού και να επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων εγκαταστάσεων. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος έχουν κατοχυρώσει η κάθε μία από τρία (3) τέτοια ιστορικά δικαιώματα υποδοχής πτήσεων ανά ώρα κατά τη θερινή περίοδο.

Θεωρώ ότι η προωθούμενη παραχώρηση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς είναι νομικά έωλη, πολιτικά απαράδεκτη και θα αποστερήσει από το νησί μας από ένα ακόμη σημαντικό «περιουσιακό στοιχείο». Υπάρχουν τρόποι να εξυπηρετηθεί το αεροδρόμιο της Ζακύνθου χωρίς την αποψίλωση της Κεφαλονιάς.

Εξάλλου, αντιρρήσεις σε σχέση με την επιχειρούμενη αυτή μεταφορά slots από την Κεφαλονιά στη Ζάκυνθο έχει διατυπώσει και ο Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων ο οποίος λειτουργεί δυνάμει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 95/1993 με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της ορθής χρήσης των χρονοθυρίδων που παρέχονται στις αεροπορικές εταιρείες. Ο Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων στο υπ’ αριθμ. Πρωτ. 154/17.5.2022 έγγραφό του «Μεταβολή Παραμέτρων Αεροδρομίων Ζακύνθου και Κεφαλονιάς» εγείρει μεταξύ άλλων ζητήματα διακριτικής μεταχείρισης, παραβίασης των αρχών του ελευθέρου ανταγωνισμού, παραβίασης ορθών πρακτικών της αεροπλοΐας, αναφέρεται σε «χαοτικό πρόβλημα» που θα προκύψει και επισημαίνει «σημαντικά ζητήματα ασφάλειας» από την «εκτός κανονισμών και διαδικασιών προτεραιοτήτων και κατανομής διαθέσιμου χρόνου χρήση αεροδρομίων».

Ως προς την οικονομική διάσταση: Είναι προφανές ότι τα ιστορικά δικαιώματα υποδοχής πτήσεων στο αεροδρόμιο του νησιού μας αποτελούν ένα αδιαμφησβήτητο asset «υποβοήθησης της οικονομίας της περιοχής του αεροδρομίου», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο ίδιο το έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Συντονισμού Πτήσεων. Στηρίζουν την ανάπτυξη του νησιού και καθορίζουν την ροή των πτήσεων. Η απώλειά τους θα υποβαθμίσει την Κεφαλονιά αποστερώντας ένα θεσμικό και οικονομικό κεκτημένο, η ανάκτηση του οποίου θα είναι από αμφίβολη έως αδύνατη στο μέλλον. 

Γι’ αυτό απαιτείται άμεση αντίδραση:

α) σε πολιτικό επίπεδο, με διάβημα διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μεταφορών και Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

β) σε νομικό επίπεδο, με την αποστολή στη Fraport και τους εμπλεκόμενους φορείς (και κοινοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων) υπομνήματος με τη μορφή εξώδικης διαμαρτυρίας με επιφύλαξη δικαιωμάτων.  

Είναι κρίσιμη η κάθετη και οριζόντια αντίδραση όλων των Αρχών, φορέων και εκπροσώπων του νησιού μας, χωρίς αστερίσκους και χωρίς υπεκφυγές και δικαιολογίες.

Ας μην προτεθεί μία ακόμη ψηφίδα στην αποψίλωση της Κεφαλονιάς των τελευταίων ετών.

*Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnetστο Δίκαιο Ανταγωνισμού,

Ενέργειας & Μεταφορών Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο