«Ντου» της …Κοζάνης στην Παλλοστή! Αγνοήθηκαν προκλητικά ο Δήμος και η ΕΔΑΚΙ

«Ντου» στο ΧΥΤΥ της Διαδημοτικής (ΕΔΑΚΙ) στην Παλλοστή έκαναν χθες εκπρόσωποι της ΔΙΑΔΥΜΑ, της Εταιρείας από την Κοζάνη, πoυ έχει πάρει το έργο της Διαχείρησης των Αποβλήτων της Κεφαλονιάς, χωρίς να υπάρξει καμία ενημέρωση στο Δήμο Αργοστολίου και στην ΕΔΑΚΙ!

Ο ΧΥΤΥ στην Παλλοστή της Θηνιάς, στον οποίο «μπούκαραν» αυθαίρετα οι «Κοζανίτες»

Μετά την επίσκεψη αυτή, ο πρόεδρος της Διαδημοτικής (ΕΔΑΚΙ) Αργύρης Γαβριελάτος, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι «με προκλήσεις και αυθαίρετες ενέργειες δεν προωθούνται τα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης».

Η ανακοίνωση της ΕΔΑΚΙ αναφέρει: 

Συνεχίζονται οι προκλήσεις εκ μέρους του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ με τις μονομερείς εκ μέρους τους ενέργειες στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. 

Μετά την υφαρπαγή του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων Κεφαλονιάς», τα εξώδικα και την μονομερή δημοπράτηση του έργου από τον ΦΟΔΣΑ με τον αιφνίδιο τριπλασιασμό του προϋπολογισμού του έργου και την προβλεπόμενη αντίστοιχη αύξηση των τελών για τους δημότες, όπως και τον παραγκωνισμό του Δήμου Αργοστολίου ο οποίος είχε έτοιμο το έργο για δημοπράτηση, οι αυθαιρεσίες-προκλήσεις συνεχίζονται. 

Εκπρόσωποι της ΔΙΑΔΥΜΑ, της διαδημοτικής εταιρείας από την Κοζάνη στην οποία έχει δοθεί από τον ΦΟΔΣΑ έναντι αδράς αμοιβής η υποστήριξη του έργου, επισκέφθηκαν σήμερα το πρωί τον ΧΥΤΥ ιδιοκτησίας της ΕΔΑΚΙ άγνωστο για ποιους λόγους ως μη όφειλαν, δίχως να υπάρξει καμία ενημέρωση του Δήμου Αργοστολίου και της ΕΔΑΚΙ, την στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία της σύνταξης πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής των περιουσιακών στοιχείων, πολύ περισσότερο όταν εκκρεμούν η προσφυγή του Δήμου Αργοστολίου στο Συμβούλιο της Επικράτειας, αλλά και άλλων έννομων ενεργειών. 

Είναι προφανές ότι με προκλήσεις και αυθαίρετες ενέργειες εκ μέρους του οποιουδήποτε δεν προωθούνται τα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης.

Για την Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ