«Ντούμπλεξ» Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στη Σάμη

«Ντούμπλεξ» συνεδρίαση και στο Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης, όπου θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Πρώην Γυμναστήριο Taekwondo (όπισθεν Συμβολαιογραφείου) μεθαύριο Δευτέρα (9/12) και ώρα 6 μ.μ. και 7 μ.μ.

Η πρώτη συνεδρίαση αφορά την «Εγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Σάμης Σεπτεμβρίου 2019 έως Δεκεμβρίου 2019», με εισηγητή το δήμαρχο κ. Γεράσιμος Μονιάς.

Αμέσως μετά (7 μ.μ.) θα ακολουθήσει η δεύτερη συνεδρίαση του Σώματος με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. «Αίτημα επαναχαρακτηρισμού Δυσπρόσιτων Σχολείων» – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς.
 2. «Εγγραφο Εμπορικού Συλλόγου Σάμης «ΓΙΑΛΟΣ» σχετικά με την πεζοδρόμηση» – Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης.
 3. Τεχνική έκθεση περιγραφής προσωρινών εργασιών για μετριασμό των επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων στον οικισμό Αγίας Ευφημίας – Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης.
 4. «Απόφαση σχετικά με τον Κανονισμό Καθαριότητας Δήμου Σάμης» – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ρασσιάς.
 5. Αποχαρακτηρισμός τμήματος επαρχιακού δρόμου εντός οικισμού Φισκάρδου – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεράσιμος Ποδαράς.
 6. «Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών» – Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία.
 7. «Απόφαση για ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου» – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Αριστέα Αμίτση.
 8. «Εκλογή Μελών στο Σ.Τ.Ο» – Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης.
 9. «Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτίσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης” “Απόπλους”» – Εισηγητής: Εντεταλμένη Σύμβουλος κ. Εριγώνη Βαλσάμου.
 10. «Συγκρότηση Επιτροπών: α) τον χαρακτηρισμό παραλιών Νήσου Κεφαλληνίας, ως πολυσύχναστων χώρων για λήψη θαλάσσιων λουτρών β)την έγκριση αιτημάτων σχετικών με την χορήγηση αδειών εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής και γ) την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων στην θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας για το έτος 2020» – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ρασσιάς.
 11. «Ενέργειες Δήμου στα πλαίσια εφαρμογής της προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: Εκσυγχρονισμός-βελτίωση Αθλητικών εγκαταστάσεων Γηπέδων Μακρυωτίκων» του Δήμου Σάμης – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς.
 12. «Καθορισμός ετήσιας εισφοράς ΟΤΑ της ΕΔΑΚΙ ΑΕ για το έτος 2020» – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ρασσιάς.
 13. «Ετήσιο κόστος αποκομιδής απορριμμάτων έτους 2020» – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ρασσιάς.
 14. «Χρήση απορριμματοφόρων στην ΕΔΑΚΙ» – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ρασσιάς.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης είναι η κ. Αριστέα Αμίτση (φωτό).