Ντούμπλεξ Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου σήμερα

Διπλό Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου θα γίνει σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, όπου στις 5 μ.μ. θα συζητηθεί η έγκριση του …μισού Τεχνικού Προγράμματος 2019 και στις 7 μ.μ. ο  …μισός προϋπολογισμός του Δήμου για το 2019.

Ειδικότερα ο πρόεδρος Νίκος βαλλιανάτος απέστειλε τις ακόλουθες δύο προσκλήσεις:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 04 η Δεκεμβρίου 2019  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00 προκειμένου να συζητηθεί  το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αργοστολίου έτους 2019 (από 01/09/2019-31/12/ 2019).

Εισηγητής: Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος – Εκτελεστική Επιτροπή

Διεύθυνση Προγραμματισμού –Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 11η Ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 04 η Δεκεμβρίου 2019  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00   σύμφωνα  με το άρθρο 157 Ν 4600/19 προκειμένου να συζητηθεί  το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Εγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου  οικονομικού έτους 2019 (από 01/09/ 2019-31/12/ 2019).

Εισηγητής: Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ