«Ντούμπλεξ» Δημ. Συμβούλιο στο Αργοστόλι

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αργοστολίου Νίκος Βαλλιανάτος

«Ντούμπλεξ» Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Δευτέρα. Η πρώτη συνεδρίαση θα αρχίσει στις 5 μ.μ. και η δεύτερη στις 7 μ.μ..

Και οι δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθού στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου).

Στην πρώτη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων στην θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας για το 2023.

Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

2) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Αργοστολίου με τον αναπληρωτή του για την «Συγκρότηση Επιτροπής έγκρισης αιτημάτων σχετικών με την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής»

Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

3) Έγκριση των αριθ 12/22 & 15 /22 αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2023.»

Εισήγηση: Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

4) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ 355/22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου.

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

5) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ 374/22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου .

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

6) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ 375/22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου .

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

7) Έγκριση των αριθ 325 / 22 και 381/22 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με «Καθορισμό Τελών & Φόρων για το Οικονομικό Έτος 2023.»

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

8) Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου με την επωνυμία Κεφαλληνιακός.

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

9) Έγκριση της 197/22 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με «Εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας διέλευσης δίκυκλου οχήματος από τον Πεζόδρομο του Λιθοστρώτου στο Αργοστόλι»

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος.

10) Έγκριση της 202/22 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με «Χρήση Κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου για Εορταστικές Εκδηλώσεις.»

Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

11) Έγκριση της αριθ 199/22 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με ένσταση κατά της 285/22 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Αργοστολίου στο Ο.262- Τομέας ΙΙΑ.

Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

12) Γνωμοδότηση για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας 25τ.μ με σκοπό την πρόσβαση λουομένων στη θαλάσσια περιοχή Κάπρι Σκάλας Κεφαλληνίας.

Εισήγηση: Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

13) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: Αγροτική Οδοποιία Δ. Αργοστολίου αναδόχου Λάμπρος Σπυράτος Ε.Δ.Ε

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος.

14) Λήψη Απόφασης για την Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: “Αποκατάσταση Δημοτικής Οδού Κοινότητας Αγκώνα Δ.Ε. Αργοστολίου προς παραλία Αγ. Κυριακής .

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος.

15) Λήψη απόφασης περί: Αποδοχής Διόρθωσης Εσφαλμένων Ορίων Ιδιοκτησιών εντός Ορίων Οικισμού Κομποθεκράτων Δ.Ε. Αργοστολίου (με ΚΑΕΚ 250092206032 σε σχέση με την Δημοτική Οδό με ΚΑΕΚ 25009ΕΚ00039).

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος.

16) Λήψη Απόφασης 5ης Παράτασης Εργασιών και την Έγκριση του 1ου ΑΠΕ- του Έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου».

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος.

17) Σχετικά με Ονοματοδοσία οδών Κοινότητας Θηναίας .

Εισήγηση: Πρόεδρος Κοινότητας Θηναίας Παναγής Κωνσταντάτος

n Στις 19:00 θα συζητηθούν τα παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Έγκριση των αριθ 343/22 και 393/22 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με την έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου Οικονομικού Έτους 2023.

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

2) Έγκριση των αριθ 344/22 & 394/22 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου που αφορούν την έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2023.

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ