Νόμιμες διαδικασίες ζητάει ο Ανθης. Για τις εκλογές του Περιφερειακού Συμβουλίου

Νόμιμες διαδικασίες για την εκλογή του προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου ζητάει ο επικεφαλής της Παράταξης ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΘΕΛΗΣΗ και αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων κ. Χρήστος Ανθης.

Σε επιστολή του αναφέρει:

ΠΡΟΣ

Κο Πρόεδρο Περιφερειακού συμβουλίου Ιονίων Νήσων

ΚΟΙΝ

  1. Γ. Γραμματέα αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
  2. Υπουργείο εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Κύριε Πρόεδρε:

Χθες μετά από την επιστολή μου να συγκαλέσετε έκτακτο περιφερειακό Συμβούλιο καθότι παραβήκατε τα καθήκοντά σας σε ότι αφορά τις αρχαιρεσίες της δεύτερης περιόδου της Περιφερειακής αρχής αποστείλατε με 4ωρη καθυστέρηση, πρόσκληση για συμβούλιο με θέματα εκλογής προεδρείου και οικονομικής επιτροπής.

Θέλω να σας επισημάνω ότι η διαδικασία είναι προδήλως παράνομη καθότι καταστρατηγήσατε τα ίδια τα άρθρα του νόμου που επικαλείστε για την σύγκληση του περιφερειακού συμβουλίου ως προς τις καταληκτικές ημερομηνίες που προέβλεπαν. Πέραν αυτού η πρόσκληση δεν έχει ακόμη αναρτηθεί στη διαύγεια και πως άλλωστε να το κάνετε αυτό καθότι ρητώς το άρθρο 165 παράγραφος 4 του 3852/2010 προβλέπει ότι:

Αν δεν επιτευχθεί εκλογή, για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίσθηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

Όπως αντιλαμβανόσαστε ο νομοθέτης μιλάει για ΕΠΑΝΑΛHΨΗ συνεδρίασης και ΟΧΙ για συνεδρίαση που αναίτια παρανόμως και κατά παράβαση καθήκοντος δεν πραγματοποιήσατε, ούτε αποστείλατε πρόσκληση, ούτε είχατε κατά νου να πραγματοποιήσετε, αφού προγραμματίζατε συμβούλια μέχρι τις 19 Μάρτη, δίχως καν να προγραμματίσετε να εκλέξετε προεδρείο και οικονομική επιτροπή.

Άμεσα θα πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να φροντίσετε να νομιμοποιήσετε τις διαδικασίες που δεν πραγματοποιήσατε κατ’ εξαίρεση μοναδική από την υπόλοιπες 12 Περιφέρειες της χώρας, πριν σπεύσετε να αποστείλετε πρόσκληση που νομικά είναι ΑΙΩΛΗ.

Θα παρακαλούσα να αφήσετε τα τηλεοπτικά ευφυολογήματα του τύπου (Να συγκαλέσουμε τον Ο.Η.Ε.) και να αναλάβετε τις ευθύνες σας.

Χρήστος Κ. Ανθης