Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Στηρίζουμε τους Εργαζόμενους

Από την Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Οι εργαζόμενοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», μετά από 20 χρόνια συνεχόμενης εργασίας και προσφοράς, βρίσκονται ξανά σε αδιέξοδο, με προφανή κίνδυνο την αναστολή λειτουργίας του εν λόγω προγράμματος σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 1548/2022 Απόφασης του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ακυρώνει εν μέρει την προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ, αφήνοντας εκτός το 50% των θέσεων του συνόλου των εργαζομένων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, στους ήδη 163 εργαζόμενους που έμειναν εκτός της προκήρυξης, μετά από 20 χρόνια συνεχούς εργασίας, να προστίθενται πάνω από χίλιοι εργαζόμενοι του προγράμματος και επιτυχόντες στον διαγωνισμό, που αυτή την στιγμή κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός εργασίας ενώ, στην πλειοψηφία τους είναι πάνω από 50 ετών.

Με πληθώρα κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων (ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, τροπολογία), το ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλλαγής έχει ζητήσει την διασφάλιση της συνέχισης της εργασίας των ήδη υπηρετούντων στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι καθώς και την ομαλή ένταξη των επιτυχόντων της προκήρυξης 4Κ/2020. Μάλιστα στη κατεύθυνση αυτή, είχε προτείνει, αυτό να γίνει μέσω της νόμιμης διαδικασίας των Προγραμματικών Συμβάσεων (ΕΕΤΑΑ-Υπ. Εσωτερικών-Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων) όπως διαδοχικά έχουν συναφθεί και στο παρελθόν, ώστε να συνεχίσουν την εργασία τους οι ήδη εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», που δεν θα ενταχθούν στους Δήμους με την 4Κ/2020.

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί για όλους, αλλά κυρίως για τους περιφερειακούς Δήμους, την μοναδική κοινωνική υπηρεσία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, και η χρησιμότητά του έχει αναγνωριστεί από τους ίδιους τους ωφελουμένους πολίτες.

Στόχος της προκήρυξης ήταν η αξιολόγηση και η ένταξη των ήδη υπηρετούντων για πολλά χρόνια στο «Βοήθεια στο Σπίτι», για αυτό το λόγο άλλωστε μοριοδοτούνταν η ειδική εμπειρία. Όμως, η ακύρωση της «ειδικής εμπειρίας» από τις θέσεις που προέβλεπε η εν λόγω προκήρυξη «χωρίς εμπειρία», όπως αποφάνθηκε το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκτός από τον κίνδυνο για τους περισσότερους από χίλιους επιτυχόντες του διαγωνισμού να βρεθούν εκτός εργασίας, ελλοχεύει και τον κίνδυνο τελικώς να τιναχθεί όλη η προκήρυξη 4Κ/2020 στον αέρα και να ακυρωθεί, την στιγμή που έχουν ανακοινωθεί τα τελικά αποτελέσματα επιτυχόντων όλων των κατηγοριών (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ) από τον ΑΣΕΠ και έχουν εκδοθεί τα περισσότερα ΦΕΚ διορισμού.

Η Κυβέρνηση οφείλει να εξασφαλίσει την συνέχιση της εργασίας των ήδη υπηρετούντων καθώς διάχυτη είναι μία αίσθηση αδικίας, αφού μετά από χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης εργασίας, εργαζόμενοι – πολλοί εξ αυτών κοντά στη συνταξιοδότηση – μένουν άνεργοι. Λαμβανομένου δε υπόψη ότι η απασχόληση των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» έχει τα χαρακτηριστικά της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς απασχολούνται αδιάλειπτα για περίπου μια εικοσαετία, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής Κεφαλονιάς & Ιθάκης, καλεί τη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας:

►Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συνεχίσουν την εργασία τους οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και κανένας επιτυχόντας όλων των κατηγοριών από τους τελικούς πίνακες του διαγωνισμού της προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ, όπως αυτοί έχουν ανακοινωθεί, να μην αποκλεισθεί και μείνει χωρίς εργασία.

►Να αξιοποιήσει τη νόμιμη διαδικασία των Προγραμματικών Συμβάσεων (ΕΕΤΑΑ-Υπ. Εσωτερικών-Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων) όπως διαδοχικά έχουν συναφθεί και στο παρελθόν, ώστε να συνεχίσουν την εργασία τους οι ήδη εργαζόμενοι στο Βοήθεια στο Σπίτι που δεν προσλαμβάνονται με την 4Κ/2020, με την διάθεση τους, στους αντίστοιχους δήμους.

►Να εξετάσει την απευθείας ένταξη των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με συμβάσεις αορίστου χρόνου στις αντίστοιχες υπηρεσίες των Δήμων, δεδομένου ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες για περισσότερο από μια δεκαπενταετία, ενώ δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το 2013 και μετά για την απασχόληση αυτή και δεν υφίσταται κάποιο σχετικό συνταγματικό κώλυμα.