Ν. Παπάς: Θα τηρηθεί η αναλογία 70-30%

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς κατά τη διάρκεια επίκαιρης ερώτησης του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου για την τήρηση της αναλογίας με την οποία δίνεται κρατική διαφήμιση στα περιφερειακά μέσα απάντησε τα εξής:

«Είναι πολύ κρίσιμο στους ανθρώπους στο δημόσιο τομέα που διαχειρίζονται τα διαφημιστικά προγράμματα φορέων του δημοσίου, ότι η αναλογία 70-30 για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί. Στείλαμε και σχετική εγκύκλιο, η οποία ακριβώς αυτή την υποχρέωση και υπενθυμίζει ότι θα επιβληθούν πρόστιμα, εάν ένας φορέας δεν τηρεί το 30%», προειδοποίησε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής και πρόσθεσε ότι η τελευταία εγκύκλιος υποχρεώνει τους οργανισμούς του δημοσίου να διαβιβάσουν τον απολογισμό για το 2017 και τον προϋπολογισμό τους για το 2018. «Αν το Μάρτιο διαπιστωθεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι οργανισμοί του δημοσίου οι οποίοι δεν τήρησαν το 70%-30%, τότε θα επιβληθούν πρόστιμα», είπε ο Νίκος Παππάς σημειώνοντας μάλιστα ότι αυτή η αναλογία 70%-30% είναι μια πολύ «ταλαιπωρία αναλογία», διότι ενώ είχε ψηφιστεί με το νόμο Βενιζέλου το 1995, δεν έχει εφαρμοστεί διότι δεν υπήρξε μηχανισμός επιβολής.

Επίσης ο κ. Παππάς απαντώντας σε ερώτηση του κ. Νικολόπουλου είπε: «Κανένας δεν πρέπει να ανησυχεί. Οι δυνατότητες που δίνει το ψηφιακό ραδιόφωνο είναι πολλαπλάσιες των δυνατοτήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με το αναλογικό ραδιόφωνο. Στο ψηφιακό ραδιόφωνο θα είναι πολύ πιο καθαρό και το σήμα, δεν θα έχουμε προβλήματα αλληλοεπικαλύψεων και παρεμβολών με την ΥΠΑ», και ενημέρωσε ότι ανά περιφέρεια θα υπάρχουν 60 με 70 σταθμοί.

«Δεν χρειάζεται συνεπώς να ανησυχεί κανείς, και κυρίως δεν πρέπει να ανησυχούν σταθμοί που έχουν ξεχωριστό κοινωνικό έργο, παράγουν πρόγραμμα».