Ξεκίνησαν οι έρευνες για το πετρέλαιο έξω απ’ την Κεφαλονιά

Ξεκίνησε το πρόγραμα για τις έρευνες πετρελαίων στις περιοχές της Κεφαλονιάς και ο αντιπεριφερειάρχης Παναγής Δρακουλόγκωνας ανακοίνωσε τα εξής:

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής αρμοδιότητάς μας, ότι από αρχές Νοεμβρίου διεξάγεται-υλοποιείται  το πρόγραμμα «χαρτογράφηση γεω-κινδύνων και περιβαλλοντική μελέτη αναφοράς σχετικά με την έρευνα υδρογονανθράκων».

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η γεωλογική-γεωφυσική αποτύπωση της περιοχής του Δυτικού Πατραϊκού Κόλπου (Εσωτερικό Ιόνιο), με σκοπό την εύρεση πιθανών γεω-κινδύνων σχετικά με την ερευνητική γεώτρηση που θα γίνει από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ) για την έρευνα υδρογονανθράκων καθώς και η μέτρηση διαφόρων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών προκειμένου να αξιολογηθεί η περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. (Σ.Σ: Στις έρευνες μετέχει και το ωκεανογραφικό σκάφος «Αιγαίο»).

Στην περιοχή έρευνας περιλαμβάνονται και θαλάσσιες εκτάσεις ανατολικά και νότιο-ανατολικά της Κεφαλονιάς (ανατολικά της Σάμης, Πόρου και νοτιοανατολικά Σκάλας Κεφαλονιάς).

Η πιθανή διάρκεια έρευνας θα είναι 20-22 ημέρες (από 2 έως 24 Νοεμβρίου 2018 περίπου).

Παρακαλούμε οι αλιείς να ενημερώνονται καθημερινά από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές για την ακριβή θέση του ερευνητικού σκάφους, αποφεύγοντας την περιοχή εργασιών, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η απρόσκοπτη πρόοδος των ερευνών, όσο και η ασφάλεια των αλιέων και του εξοπλισμού τους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς-Ιθάκης
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ