Ξεκίνησε η διαδικασία για το Μεταφορικό Ισοδύναμο

ΑΠΟ ΧΘΕΣ ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την 1η φάση του 2022 του Μεταφορικού Ισοδύναμου επιχειρήσεων.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.

Στην αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο τα παραστατικά της περιόδου 1-1-2022 έως και 30-6-2022.