Ξεκινάει ανακύκλωση ο Δήμος Ιθάκης για ορθή διαχείριση των αποβλήτων

Ο Δήμος Ιθάκης ανταποκρινόμενος στις καθημερινές ανάγκες για ορθή διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων ξεκίνησε την διαδικασία για ανακύκλωση στο Νησί μας.

Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, η προστασία του περιβάλλοντος η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η θωράκιση της υγείας των πολιτών.

Στο πρώτο στάδιο της υλοποίησης θα είναι για χαρτί , πλαστικό.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ενημερωτικό έντυπο με οδηγίες, πρακτικές τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις.

Στόχος μας το πρόγραμμα να ξεκινήσει τον Απρίλιο.

Διονύσιος Στανίτσας
Δήμαρχος Ιθάκης