Ξεκινάει σήμερα το Διεθνές Συνέδριο «Για την Οδύσσεια» από το Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών

Το ΙΓ΄ διεθνές συνέδριο «Για την Οδύσσεια» με θέμα: «Ο Επάνω και ο Κάτω κόσμος στο Ομηρικό και Αρχαϊκό Έπος», θα πραγματοποιηθεί από το Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών Ιθάκης.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, «σε πείσμα των καιρών και της οικονομικής κρίσης», θα λάβει χώρα και φέτος στην Ιθάκη από 25-29 Αυγούστου, το εν λόγω συνέδριο, με την συνδρομή του Επαρχείου, επίσης, του Δήμου του νησιού, καθώς και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-ΠΕ Κεφαλονιάς-Ιθάκης.