Οι αποφάσεις του Λιμεναρχείου για Επιτάφιο και Ανάσταση

Εκδόθηκαν από το Λιμεναρχείο οι αποφάσεις για τους Επιτάφιους και την Ανάσταση.

Οι αποφάσεις έχουν ως εξής: