Οι Δήμοι σχεδιάζουν το Πρόγραμμα CLLD (Leader) 2014-20 σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΙΝ Αλέξανδρος Παρίσης

Ο Δήμος Κεφαλονιάς σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. διοργανώνει την σήμερα και ώρα 5 μ.μ. ενημερωτική εκδήλωση-διαβούλευση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «ο Κέφαλος, με θέμα: «Σχεδιάζουμε το πρόγραμμα CLLD (LEA-DER) 2014-2020, στους Δήμους Κεφαλλονιάς-Ιθάκης».

Εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες και στελέχη της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. θα παρουσιάσουν:

❶ Το πρόγραμμα CLLD στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα (στόχοι, μέτρα, δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, επιλέξιμες δαπάνες, κ.λπ.),

❷ Την προετοιμασία της πρότασης του Τοπικού Προγράμματος για τους Δήμους Κεφαλλονιάς-Ιθάκης.

Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, την υποβολή προτάσεων, απόψεων, ιδεών καθώς και την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές που σχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα CLLD/ LEADER 2014 – 2020.

Σε άλλη ανακοίνωση ο Δήμος Κεφαλονιάς αναφέρει:

Εκδήλωση διαβούλευσης στο Δήμο Κεφαλονιάς, για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στους Δήμους Κεφαλλονιάς-Ιθάκης”

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων οργανώνει εκδήλωση διαβούλευσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στους Δήμους Κεφαλληνίας και Ιθάκης”, σήμερα και ώρα 5 μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστόλίου «Κέφαλος».

Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων του Δήμου Κεφαλλονιάς. Στο πλαίσιο συμμετοχής στις διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης, οι φορείς της περιοχής και ο τοπικός πληθυσμός του Δήμου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις, ιδέες αλλά και μία καταρχήν εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014 – 2020.

Οι Δήμοι Κεφαλονιάς και Ιθάκης υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έλαβαν την πρωτοβουλία απευθυνόμενοι στους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της περιοχής να συγκροτήσουν την τοπική εταιρική σχέση και να σχεδιάσουν το τοπικό πρόγραμμα ανάπτυξης στα πλαίσιο του CLLD/ LEADER 2014-2020, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αξιοποιώντας καλές πρακτικές άλλων περιοχών της χώρας μεταξύ αυτών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και του Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Κατέχοντας εμπειρία ετών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του προγράμματος, στελέχη της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες θα βρεθούν στο νησί μας, κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου, για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα CLLD στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, (στόχοι, μέτρα, δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, επιλέξιμες δαπάνες, κ.λπ.).

Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, την υποβολή προτάσεων, απόψεων, ιδεών καθώς και την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές που σχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα LEADER (CLLD 2014-2020).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία της διαβούλευσης:

Δήμος Κεφαλλονιάς

Παναγή Βαλλιάνου 7,

Αργοστόλι Τ.Κ. 28100

Τηλ. 26710 22933

Φαξ:26710- 28515

Web: http://www.kefallonia.gov.gr.


Το Πρόγραμμα


Σχεδιάζοντας το πρόγραμμα CLLD/ LEADER 2014 – 2020 στους Δήμους Κεφαλλονιάς – Ιθάκης

Ημέρα Τετάρτη 15/02/2017, 17:00. Τόπος ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

17:00  Προσέλευση

17:15  Χαιρετισμοί

17:30  «Η πρωτοβουλία για την τοπική στρατηγική CLLD στα Νησιά Κεφαλονιά και Ιθάκη»

Εισηγητής: κα. Σοφία Γαρμπή,

Αντιδήμαρχος Κεφαλλονιάς

17:45  «Μαζί στο κατώφλι της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD 2014-2020»

Εισηγητής: κ. Μαρίνης Μπερέτσος

Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα A.E.

18:00  «Η αγροτική πολιτική στους τομείς της ελαιοκαλλιέργειας της αμπελοκαλλιέργειας και της κτηνοτροφίας»

Εισηγητής: κ. Νίκος Στουπής,

Γεωπόνος

18:15  Διάλειμμα

18:45  «Αλιεία και Ιχθυοκαλλιέργειες»

Εισηγητής: κ. Γιώργος Κανελλόπουλος,

Οικονομολόγος

19:00  «Πολιτικός Μηχανικός Ωρίμανση δημοσίων έργων για το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER»

Εισηγητής: κ. Κώστας Μοίρας,

Πολιτικός Μηχανικός

19:15  «Εξωστρέφεια Δικτύωση Καλές πρακτικές»

Εισηγητής: κ. Σωτήρης Μπόλης,

Σύμβουλος Τοπικής Ανάπτυξης

19:30  Συζήτηση, ερωτήσεις, τοποθετήσεις

20:15  Συμπεράσματα