Οι Δήμοι της Χώρας πρέπει να είναι ισχυροί και να έχουν οικονομική αυτοτέλεια

«Οι Δήμοι μας πρέπει να είναι ισχυροί να διαθέτουν πόρους και να έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια».

Αυτό τόνισε ο ο δήμαραρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης μιλώντας στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρική Ενωσης Δήμων Ελλάδος, που έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βαλλίνης» από 1 έως 3 Δεκεμβρίου.

Η ομιλία του κ. Παρίση έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Φίλες και φίλοι

To Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ είναι μια κορυφαία διαδικασία για ολόκληρη την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα τα σημαντικά ζητήματα που μας απασχολούν.

Να μεταφέρουμε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μας, να συζητήσουμε το παρόν και το μέλλον του θεσμού.

Προηγήθηκε το Ειδικό Συνέδριο με θέμα «Αλλαγή του Καλλικράτη-Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους».

Οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του προσδιορίζουν ένα ουσιαστικό πλαίσιο διαλόγου για τη διαμόρφωση των τελικών θέσεων και αποφάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν οι πολίτες και οι τοπικές μας κοινωνίες.

Οι Δήμοι μας όμως για να μπορούν να διεκδικήσουν πρέπει να είναι ισχυροί, να διαθέτουν πόρους και προσωπικό, να έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Απαιτούμε και αγωνιζόμαστε για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων προς τους Δήμους που θα δίνει διέξοδο και λύσεις σε όλα τα σοβαρά θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Η ενότητα, η συνεργασία και η κοινή δράση ολόκληρης της Αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει επιτυχία ο αγώνας μας.

Σήμερα γίνεται ένας δημόσιος διάλογος για τη μεταρρύθμιση του κράτους.

Στο διάλογο αυτό συμμετέχει δυναμικά η Αυτοδιοίκηση με ιδέες, προτάσεις και λύσεις.

Οι μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να γίνουν πρέπει να είναι σοβαρές και ουσιαστικές, να δίνουν λύσεις σε προβλήματα και να μην περιοριστούν σε ενδεχόμενες αλλαγές του εκλογικού νόμου.

Κάθε αλλαγή που θα γίνει πρέπει να προκύψει μετά από διάλογο και να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα το πλαίσιο της πρέπει να έχει προσδιοριστεί με απόλυτη σαφήνεια, να περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, υπολογισμό και κάλυψη του απαιτούμενου κόστους καθώς και εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού.

Όμως απαιτούνται αλλαγές και στη θεσμική λειτουργία της κεντρικής διοίκησης του κράτους.

Ο στόχος μας είναι ένα σύγχρονο, επιτελικό κράτος με ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης και των διαδικασιών Δημοκρατικού Προγραμματισμού.

Επίσης είναι απαραίτητο να κατοχυρωθεί θεσμικά και να γίνεται σεβαστό ένα προσδιορισμένο πλαίσιο ισότιμης συνεργασίας ανάμεσα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση.

Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν οι διαδικασίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, θα ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και θα παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις.

 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη και στα προβλήματα του και αγωνίζεται καθημερινά να τα αντιμετωπίσει.

Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις τα τελευταία χρόνια. Χωρίς επαρκή οικονομική υποστήριξη δεν είναι δυνατόν να ασκήσουμε τις αρμοδιότητες μας και να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας.

Είναι απολύτως απαραίτητο να αποκατασταθούν οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι που η μείωση τους τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει το 60%.

Πρέπει να αποδοθούν άμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όλοι οι οικονομικοί πόροι που αφαιρέθηκαν.

Πρέπει επίσης να αποδοθούν όλοι οι οικονομικοί πόροι που έχουν παρακρατηθεί.

Φίλες και φίλοι

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει αρμοδιότητες, να είναι οικονομικά ανεξάρτητη και να μπορεί να λειτουργήσει με το απαιτούμενο προσωπικό.

Οι Δήμοι μας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες τους έχουν και διαφορετικές ανάγκες.

Άλλες ιδιαιτερότητες και διαφορετικές ανάγκες έχουν οι αστικοί, οι ορεινοί, οι νησιωτικοί Δήμοι.

Ειδικά στο θέμα της στελέχωσης είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλοί Δήμοι αλλά πολύ περισσότερα οι μικροί ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι.

Πρέπει οι μικροί Δήμοι να ενισχυθούν με προσωπικό, τεχνικά μέσα και συμβουλευτική υποστήριξη.

Έτσι μόνο θα μπορέσουν αν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να αξιοποιήσουν εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Είναι απαραίτητο οι πληροφορίες, οι καλές πρακτικές και η τεχνογνωσία στα θέματα Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να μπορούν μέσω της ΚΕΔΕ να φθάσουν στο μικρότερο Δήμο στο κάθε Νησί.

Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ αποτελεί μεγάλης σημασίας προτεραιότητα αυτή την περίοδο.

Οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι τις περισσότερες φορές δεν έχουν την οργάνωση ούτε το προσωπικό για να μπορέσουν να προετοιμάσουν, να υποβάλλουν και να υλοποιήσουν προτάσεις.

Απαιτείται να διατεθεί χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ για τη δημιουργία Επιχειρησιακού Προγράμματος με τελικούς δικαιούχους τους Δήμους.

Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και η ΚΕΔΕ πρέπει να συμμετέχουν ως ισότιμοι θεσμικοί εταίροι σε όλες τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ, στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση, στην αξιολόγηση.

Στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης είναι απαραίτητη η διαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Αυτοδιοίκησης.

Η εκπαίδευση, η επιμόρφωση, η εφαρμογή δράσεων πληροφορικής και νέων τεχνολογιών θα οδηγήσουν στην ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης.

Οι συνεργασίες, ιδιαίτερα μεταξύ των Δήμων και η λειτουργία δικτύων θα βοηθήσουν στη διάχυση των πληροφοριών και των καλών πρακτικών και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας ιδιαίτερα των μικρών Δήμων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Αγαπητοί φίλοι

Έχουμε αποδείξει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι θεσμός δημιουργίας, σταθερότητας και αγώνα.

Στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης σταθήκαμε όρθιοι παρόλο που σηκώνουμε το μεγαλύτερο βάρος από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Παρά την έλλειψη πόρων και προσωπικού καταφέραμε να υποστηρίξουμε τους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους.

Συνεχίζουμε καθημερινά τον αγώνα μας για να υποστηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις τοπικές μας κοινωνίες.

Η ενότητα και η συνεργασία των Δήμων, η κοινή δράση των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της ΚΕΔΕ, η συνεργασία της Τοπικής και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να διεκδικούμε αποτελεσματικά τα αιτήματα μας.

Ο στόχος μας πάντοτε είναι ένας νέος τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους με την αποκέντρωση οικονομικών πόρων και αρμοδιοτήτων προς την Αυτοδιοίκηση και τους Δήμους που θα μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε άμεσα τα προβλήματα και να βοηθάμε ουσιαστικά τις τοπικές μας κοινωνίες.

Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι καλή και δημιουργική δουλειά.