Οι Δημοτικών Υπαλλήλων για τις απολύσεις

Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων ανακοίνωσε τα εξής, για τις απολύσεις εργαζομένων στο Δήμο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σε τακτική του συνεδρίαση την Παρασκευή 6 Οκτώβρη στο κτήριο του Ξενία συζήτησε το θέμα που αφορά τις απολύσεις των παρατασιούχων έως 31/12/2017 εργαζομένων του Δήμου Κεφαλονιάς Ακολούθως διαβάζεται η εισήγηση που έχει όπως παρακάτω:

Με την 201 /17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλονιάς που πραγματοποιήθηκε στις 31/Ιουλίου καταληκτική ημερομηνία που όφειλε ο Δήμος να είχε προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες για την τροποποίηση του ΟΕΥ και να εντάξει τους 21 εργαζόμενους και προχωρήσει σε σύναψη νέας σύμβασης έως την31/03/2018 σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού.

Η Δημοτική Αρχή πιστή στην πολιτική αντίληψη της επιχειρηματικής διαχείρισης των ΟΤΑ και με εργαλεία την ΕΔΑΚΙ,την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕ και την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ προχωρά στη υλοποίηση της και με ευκολία αποφασίζει την απόλυση των παρατασιούχων συμβασιούχων.

Φέρνει στο ΔΣ για έγκριση μόνο 5 θέσεις εργασίας για να προκαλέσει και διχασμό μεταξύ των εργαζομένων. Η Δημοτική Αρχή που νοικιάζει εργαζόμενους για την λειτουργία του Μύρτου, των Σπηλαίων Δρογκαράτης και Μελισσάνης, κωφεύει στα δικαιώματα των εργαζομένων και δεν έχει χορηγήσει έως και σήμερα τα ΜΑΠ για το έτος 2016 ούτε και για το 2017.

Καταδικάζουμε την απόλυση των εργαζομένων.

Ζητάμε την πρόσληψη εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα και αξιοπρέπεια.

Η Διονυσάτου Ευφημία τονίζει ο αγώνας των συναδέλφων δεν έχει χαθεί και ότι η Δημοτική Αρχή εκτελεί πιστά τις αντεργατικές πολιτικές σε βάρος των εργαζομένων και ειδικά για το θέμα αυτό υπήρξε ολιγωρία του Συλλόγου και ψηφίζει την πρότασή της.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μικελάτος

Η Γ. Γραμματέας

Σταμ. Τσιμάρα