Οι δράσεις της Κεντρικής Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης Ληξουρίου

Από την Ιακωβάτειο Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ληξουρίου ανακοινώθηκαν τα εξής:

Ι. ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 2018-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου διοργανώνουμε τη Γιορτή Βιβλίου 2018, η οποία φέτος είναι αφιερωμένη στο Πολιτικό Βιβλίο.

  • Εχουνπροσκληθείκαιθαμιλήσουν ηφιλόλογοςκαικριτικόςβιβλίουΆννεκεΙωαννάτουμεθέμα«Τιείναιτοπολιτικόβιβλίοκαιποιοςορόλοςτου;» καιοδημοσιογράφοςκαισυγγραφέαςΔιονύσηςΕλευθεράτοςμεθέμα«ΗφιλικήπροςτηΧούνταμυθοπλασία: Λαμόγιαστο χακί. Τα οικονομικά «θαύματα» και θύματα της Χούντας».
  • Θαπροβληθείολιγόλεπτηταινίαμεθέματηλογοκρισίαστοβιβλίο.
  • Ηεκδήλωσηθακλείσειμεμουσικόπρόγραμμασχετικόμετοπεριεχόμενοτηςεκδήλωσης: ομουσικός/συνθέτηςΔιονύσηςΦραγκόπουλοςθαπαίξειστοπιάνοκαιθαμαςτραγουδήσειπολιτικάτραγούδια.
  • ΚατάτηδιάρκειατηςεκδήλωσηςθαλειτουργήσειΈκθεσηΠολιτικούΒιβλίου, προερχόμενοαπότοβιβλιακόυλικότηςΙακωβατείουΒιβλιοθήκης. ΟσκοπόςτηςΈκθεσηςείναιδιττός: ναέρθειτοαναγνωστικόκοινόσεεπαφήκαιγνωριμίαμετηνποικιλίατωνεκδόσεωνστο χώρο του πολιτικού βιβλίου αλλά και να δοθεί η δυνατότητα σε όποιον θελήσει να δανειστεί βιβλίο της προτίμησής του.
  • Ηεκδήλωση, πουέχειμερικήοικονομικήστήριξηαπότηνΠεριφερειακήΕνότηταΚεφαλονιάς, θαπραγματοποιηθείτοΣάββατο, 21 Απριλίου, 7.30 μ.μ., στηναίθουσαεκδηλώσεωντουΑ’ΔημοτικούΣχολείουΛηξουρίου.

ΙΙ. Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ

Σε συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία Ληξουρίου και Αγίας Θέκλης έχουμε προσκαλέσει και έρχεται στο Ληξούρι τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Απριλίου η συγγραφέας Παιδικής Λογοτεχνίας Αγγελική Δαρλάση, η οποία έχει προγραμματιστεί να επισκεφτεί και να συζητήσει με τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της Παλικής.

  • ΤηΔευτέρα, 23/4, θαεπισκεφτείτοΑ’ΔημοτικόΣχολείοΛηξουρίου(ταδύοπρώταδιδακτικάδίωρα) καιτοΒ’ΔημοτικόΣχολείο(τοτρίτοδιδακτικόδίωρο).
  • ΤηνΤρίτη, 24/4, θαεπισκεφτείτοΒ’ΔημοτικόΣχολείοΛηξουρίου(τοπρώτοδιδακτικόδίωρο) καιτοΔημοτικόΣχολείοΑγίαςΘέκλης(ταδύοτελευταίαδιδακτικάδίωρα).

Η Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη, στην προσπάθειά της να φέρει σε άμεση επαφή τους συγγραφείς παιδικών βιβλίων με τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, ήδη από το προηγούμενο σχολικό έτος έχει προσκαλέσει, σε συνεργασία με τους/τις δασκάλους/ες των Δημοτικών Σχολείων Ληξουρίου και Αγίας Θέκλης, και έχουν επισκεφτεί τα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής οι αξιόλογες συγγραφείς παιδικών βιβλίων Σοφία Ζαραμπούκα και Ελένη Σβορώνου. Και αυτή η προσπάθεια επιθυμεί και πρέπει να συνεχιστεί.

ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΕΧΟΥΜΕ …ΘΕΜΑ» ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Εθνικής Βιβλιοθήκης «Κάθε μήνα έχουμε …θέμα», για τον Απρίλιο το θέμα είναι «Ρενέ Μαγκρίτ: Οταν οι λέξεις και οι ιδέες γίνονται ζωγραφική».

  • ΗΙακωβάτειοςΒιβλιοθήκησεσυνεργασίαμετοΝηπιαγωγείο«Καραβάκι» (υπεύθυνηκ. ΒασιλικήΒαλσάμου) καιτοΒ’ΝηπιαγωγείοΛηξουρίου(υπεύθυνηκ. ΔιαμαντίναΣταθάτου) έχειπρογραμματίσειγιατις20 και27 Απριλίουαντίστοιχαδύοσυναντήσειςμετουςμικρούς μαθητές, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη ζωγραφική – και όχι μόνο.
  1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΑ 2018» ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΣΑΤΙΡΑ

Η Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη έχει αρχίσει τις προετοιμασίες για τη διοργάνωση των «Ιακωβατείων 2018». Τα φετινά «Ιακωβάτεια» -θεσμός πια για την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη και το Ληξούρι- θα έχουν ως θέμα τους τη σάτιρα (πηγές της σάτιρας, οι φορείς της, ο κοινωνικός της ρόλος κ.λπ.- ομιλίες, θεατρικό δρώμενο, τραγούδι, χορός). Το διήμερο έχει καθοριστεί για τις 10 και 11 Αυγούστου 2018.

ΤΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ