«Οι εγκρίσεις για τα λεωφορεία αν. τύπου στους Δήμους»

Επιστολή στους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού απέστειλε (αριθ. πρωτ. 65398/344/1-8-2017) ο εριφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος σχετικά με τα τουριστικά λεωφορεία ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης.

Η επιστολή αυτή έρχεται σε συνέχεια των συμπερασμάτων της ευρείας σύσκεψης για το μεταφορικό έργο που πραγματοποιήθηκε (13-6-2017) με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτου, λαμβανομένων υπόψη των θέσεων του Σωματείου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων και των Σωματείων Ταξί Κέρκυρας, όπως εκφράστηκαν στις συναντήσεις που είχαν με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Η επιστολή του Περιφερειάρχη κοινοποιείται και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας για τις δικές της συντονισμένες ενέργειες, προκειμένου η αρμοδιότητα έγκρισης της ειδικής διαδρομής και της θέσης σε κυκλοφορία των ανοικτών λεωφορείων να περιέλθει στους Δήμους ή τουλάχιστον να είναι απαιτητή η σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου.

Η επιστολή του Περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτου έχει ως εξής:

«Με την αριθμ. 22212/08 (ΦΕΚ 2267 β/05-11-2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών – Επικοινωνιών, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και οι όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης – πόλεων.

Με την ανωτέρω απόφαση ο οικείος Δήμος είχε τουλάχιστον ρόλο ως μοναδικός υπεύθυνος για τον καθορισμό της αφετηρίας και των στάσεων, αλλά χωρίς να έχει, όπως θα έπρεπε την αποκλειστική αρμοδιότητα για χορήγηση της έγκρισης της ειδικής διαδρομής και της θέσης σε κυκλοφορία του ειδικού λεωφορείου ανοικτού τύπου ΔΧ αστικής περιήγησης πόλεων, αρμοδιότητα που ασκείται με ΚΥΑ των δύο Υπουργείων (Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών – Επικοινωνιών).

Μάλιστα με την υπ’ αριθμ. 12726/11 (ΦΕΚ 2190 β/30-09-2011) ΚΥΑ των Υπουργών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού, που τροποποίησε την 22212/08, καταργήθηκε και αυτή η δυνατότητα παρέμβασης του Δήμου με την μοναδική αρμοδιότητα που είχε στον καθορισμό τουλάχιστον της αφετηρίας.

Μία τέτοια δραστηριότητα, χωρίς κανένα περιορισμό στον αριθμό ανοιχτού τύπου και στα κριτήρια θέσης σε κυκλοφορία των ειδικών ΔΧ λεωφορείων, επηρεάζει άμεσα τις κυκλοφοριακές συνθήκες της πόλης, με μεγάλη επιβάρυνση αλλά και τις συνθήκες τέλεσης του μεταφορικού έργου.

Ο οικείος ΟΤΑ γίνεται απλός χορηγός βεβαίωσης του συνολικού μήκους της διαδρομής που προτείνει το ενδιαφερόμενο τουριστικό γραφείο, χωρίς ουσιαστική δυνατότητα για εκτίμηση και έγκριση λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου αρμοδιότητάς του.

Κατόπιν αυτών ζητάμε η αρμοδιότητα έγκρισης της ειδικής διαδρομής και της θέσης σε κυκλοφορία αυτών των λεωφορείων να περιέλθει στους Δήμους σαν τους μόνους και απόλυτους αρμόδιους διαχείρισης των χώρων αλλά και της λειτουργίας της πόλης τους.

Εάν παρά ταύτα η αρμοδιότητα παραμείνει σύμφωνα με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση στα αρμόδια Υπουργεία ζητάμε να απαιτείται τουλάχιστον σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου.

Ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Θεόδωρος Γαλιατσάτος»