Οι εκλογές των Κυνηγών

Από τον Κυνηγετικό Σύλλογο ανακοινώθηκαν τα εξής:

Τα εκλεγέντα μέλη του Δ. Σ. μετά από τις αρχαιρεσίες της τακτικής συνέλευσης της 14  Απριλίου 2019 είναι:

1) Πρόεδρος: Κασσιανός Γεώργιος του Σπυρογερασίμου 2) Αντιπρόεδρος: Πανταζάτος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου 3) Γραμματέας:  Μπάλδος Διονύσιος του Δημητρίου 4) Κοσμήτορας: Σπυράτος Γεράσιμος του Νικόλαου 5) Υπεύθυνος Θήρας: Βαλσάμης Παναγής του Σπυρίδωνα 6) Μέλος: Μικελάτος Σπυρίδων του Ιωάννη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ